Parcul Național Buila-Vânturarița

Parcul Național Buila-Vânturarița

Este situat în Subcarpații Getici, pe teritoriul administrativ al județului Vâlcea si este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a II-a IUCN (parc național) cu o suprafață de 4.186 hectare, cel mai mic parc national din Romania.

Aria naturală se află în partea vestică a județului Vâlcea (aproape de limita teritorială cu județul Gorj), în sudul Munților Căpățânii, pe teritoriul localităților Costești, Bărbătești și Băile Olănești.

Aria protejată reprezintă o zonă montană (relief carstic cu vârfuri ascuțite, turnuri, ace, creste calcaroase, peșteri, cheiuri, văii, păduri, pajiști și fânețe) ce adăpostește o gamă floristică și faunistică variată, specifică Meridionalilor.

Parcul cuprinde creasta calcaroasă liniară a Masivului Buila-Vânturariţa, cu o lungime de cca 14 km, dominată de cele două vârfuri care dau numele masivului: vârful Buila (1849 m) şi vârful Vânturariţa Mare (1885 m).

Un alt plus al parcului il reprezinta obiectivele cultural-istorice precum: biserici, manastiri , tradiţii, obiceiuri şi arhitectură tradiţională în satele de la poalele muntelui.

Specii de plante intalnite in Buila-Vânturariţa: Specii rare – Viola alpina -toporaş de stâncă, Taxus baccata – tisă, Lilium jankae – crin de munte,Lilium martagon – crin de pădure, Centaurea atropurpurea – pesmă, Pinus mugo – jneapăn; Specii endemice: Centaurea pinnafida, Dianthus spiculifolius, Juniperus sabina.
Specii periclitate – specii în pericol de stingere a căror supravieţuire este improbabilă dacă factorii cauzali continuă să acţioneze sau ale căror populaţii au fost sărăcite până la nivelul critic (ex. Leontopodium alpinum – floarea de colţ);
Specii vulnerabile: Trollius europaeus – Bulbuc de munte, Dianthus spiculifolius, Daphne mezereum – tulichina pitică, Daphne blagayana – iedera albă);

Parcul național adăpostește si 28 specii de orhidee.

Fauna este la fel de diversă, precum este și flora. Intâlnim reptile (gușter, șopârlă de ziduri, șarpele de alun, vipera), mamifere (liliac mare cu potcoavă, liliac comun, liliac de iaz, cappra neagră, cerb, bursuc, jder de piatră, jder de pădure, urs, râs, lup etc. Cei pasionați de păsări pot admira acvila țipătoare mică, gaia roșie, caprimulgul, ciocănitoarea de munte, buha, ciocănitoarea de stejar, pietrar negru, presura de munte, vânturelul de seară sau cocoșul de munte.

Daca doriti sa faceti o dumetie in Parcul național Buila-Vânturarița traseul ce se face în maxim 4 ore, sau chiar mai puțin dacă aveți puțin antrenament. Se recomanda echipament adecvat.