Parcul Național Cozia

Parcul Național Cozia

Pe o suprafata de 17.100 ha se intinde Parcul National Cozia, arie naturala ce se afla in judetului Valcea, in partea central-sudica a Carpatilor Meridionali. Limitele parcului se suprapun peste partea de est a Munților Căpățânii, întregul masiv al Masivului Cozia și peste partea de sud-est a Munților Lotrului.

Parcul național reprezintă un areal montan cu o mare diversitate geologică și geomorfologică (relief carstic cu vârfuri ascuțite, turnuri, ace, creste calcaroase, peșteri, cheiuri, văii; păduri, pajiști și fânețe) care dispune de mai multe tipuri de habitate.

Aici se gasesc șase specii de mamifere precum: ursul brun, râsul, lupul, liliacul comun, liliacul mare cu potcoavă și liliacul cu urechi late si există păduri dacice de fag, păduri acidofile, pajiști boreale și alpine pe substrat silicios, grohotișuri silicioase, vegetație lemnoasă, tufărișuri alpine și boreale.

Prima propunere de instituire a Parcului Național Cozia a avut loc în anul 1966, acesta urmând să fie declarat arie protejată prin Legea nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate).

În anul 2003 prin Hotărârea de Guvern nr. 230 din 4 martie (privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora) se restabilesc limitele și suprafața acestuia. Parcul național include rezervația naturală Pădurea Călinești – Brezoi, arie protejată (cu o suprafață de 200 ha) de importanță geomorfologică (conglomerate de Brezoi), floristică și peisagistică.

Accesul se face pe DN 7 (E81). Distanțele față de principalele orașe din apropierea parcului sunt de 25 km până la Râmnicu Vâlcea și 45 km până la Sibiu.

Parcului Național Cozia ofera multe optiuni de activitati pe care le puteti desfasura. Puteti vizita manastiri sau face drumetii, plimbari in natura ori puteti alege ceva revigorant precum turismul montan sau diferite sporturi, in functie de anotimp.